2019
Comunicazione di Internal Dealing 11/01/2019 11.01.2019
18:29
Comunicazione di Internal Dealing 09/01/2019 09.01.2019
13:57
Comunicazione di Internal Dealing 02/01/2019 02.01.2019
11:19
2018
Comunicazione di Internal Dealing 13/12/2018 13.12.2018
14:45
Comunicazione di Internal Dealing 12/12/2018 12.12.2018
15:16
Comunicazione internal dealing 27/11/2018 27.11.2018
17:56
Comunicazione internal dealing 14/11/2018 14.11.2018
16:28
Comunicazione di Internal Dealing 15/05/2018 15.05.2018
15:56
Comunicazione di Internal Dealing del 14/05/2018 14.05.2018
16:39
Comunicazione di Internal Dealing del 14/05/2018 14.05.2018
16:32
Comunicazione di Internal Dealing del 14/05/2018 14.05.2018
16:30
Comunicazione di Internal Dealing 19/04/2018 19.04.2018
18:11
Comunicazione di Internal Dealing 19/04/2018 19.04.2018
18:10
Comunicazione di Internal Dealing 19/04/2018 19.04.2018
18:09
Comunicazione di Internal Dealing 19/04/2018 19.04.2018
18:07
Comunicazione internal dealing 18/04/2018 18.04.2018
12:48
2017
Comunicazione internal dealing 07/07/2017 07.07.2017
12:00
Comunicazione internal dealing 20/06/2017 20.06.2017
12:15
Comunicazione Internal Dealing 13/06/2017 13.06.2017
15:00
Comunicazione Internal Dealing 12/06/2017 12.06.2017
17:15
Comunicazione Internal Dealing 08-06-2017 08.06.2017
21:00
Comunicazione Internal Dealing 08-06-2017 08.06.2017
21:00
Comunicazione Internal Dealing 08-06-2017 08.06.2017
21:00
Comunicazione Internal Dealing 08-06-2017 08.06.2017
20:45
Comunicazione Internal Dealing 08-06-2017 08.06.2017
20:45
2009
Comunicazione di internal dealing 25/03/2009 25.03.2009
18:30
Comunicazione di internal dealing 09/02/2009 09.02.2009
18:30
Codice di Internal Dealing 01.01.2009
18:30